نوشته‌ها

تشک مسافرتی

خواب خوش یعنی تندرستی وشادابی

خواب خوش یعنی تندرستی وشادابی

در خواب چه میگذرد؟
در هنگام خواب بدن ما وارد یک نوع حالت نیمه فعال می گردد، عضلات شل شده و تنفس و ضربان نبض کاهش می یابد. ذخایر انرژی بدن دوباره شارژ شده و دستگاه ایمنی، عصبی و اسکلتی عضلانی بدن، خستگی و تنش زندگی روزمره را از خود دور میکند. در ژرفای مغز، مواد شیمیایی خاصی ترشح می شود که مغز را به حالت متفاوتی فرو می برد.
آیا می دانید…فقدان خواب،مشکلات جسمانی زیادی در بر ندارد ولی مسائل روانی مانند دوره های احساس نگرانی و اضطراب شدید یا توهمات را به دنبال دارد… یک چرت کوتاه، تمرکز فکری شما را افزایش داده و روحیه شما را بهبود می بخشد.

ادامه مطلب …